Aktuality

Zápisy

Fotografie

Komunitní plán sociálních služeb na období 2008–2012 (pdf, 5,75 MB).

Komunitní plán sociálních služeb na období 2008–2012 (pdf, 664 kB). Veřejnost může veškeré připomínky psát na formanova@agakcent.cz nejpozději do 30. 10. 2007.

Tisková zpráva 12. 7. 2007 (pdf, 166 kB)

Dne 28. 6. Rada města Horažďovice schválila Základní listinu KP (pdf, 268 kB).

Zapojení občanů
Horažďovicka a Prácheňska

Bez toho, aniž bychom znali Vaše potřeby, přání a názory není možné projekt uskutečnit. Komunitní plánování Vám dává možnost zasahovat do věcí, které se dějí kolem Vás, dává vám příležitost rozhodovat o tom, jak budou vynaloženy finanční prostředky ve Vaší obci. Řekněte svým zástupcům, co je pro Vás důležité a jak si přejete, aby Váš život v obci vypadal.

Do komunitního plánování sociálních služeb se poskytovatelé sociálních služeb mohou zapojit těmito způsoby:

  1. Spolupracovat při mapování současného stavu sociálních služeb ve městě
  2. Spolupracovat při prezentaci a vyhodnocování sociální situace ve městě
  3. Spolupracovat při zjišťování potřeb občanů a uživatelů stávajících soc. služeb
  4. Spolupracovat při plánování rozvoje sociálních služeb v pracovních skupinách

Občané, kteří se nebudou přímo účastnit jednání v pracovních skupinách, budou mít příležitost se s výsledky jednání seznámit a vznášet k nim připomínky.

Chybí-li Vám nějaké informace o projektu Komunitní plánování na území správního obvodu obce Horažďovice a mikroregionu Prácheňsko, chcete-li nám sdělit Váš názor, podnět, námět nebo se jakoukoli formou aktivně na projektu podílet, neváhejte nás kontaktovat na níže uvedeném kontaktu nebo pomocí formuláře.

Koordinátor projektu
AgAkcent, s. r. o.
Zlatnická 195, Klatovy 339 01
Tel.: 376 310 957
E–mail: kphorazdovice@agakcent.cz