Aktuality

Zápisy

Fotografie

Komunitní plán sociálních služeb na období 2008–2012 (pdf, 5,75 MB).

Komunitní plán sociálních služeb na období 2008–2012 (pdf, 664 kB). Veřejnost může veškeré připomínky psát na formanova@agakcent.cz nejpozději do 30. 10. 2007.

Tisková zpráva 12. 7. 2007 (pdf, 166 kB)

Dne 28. 6. Rada města Horažďovice schválila Základní listinu KP (pdf, 268 kB).

Realizační tým projektu
a pracovní skupiny

Proto, aby akce proběhla úspěšně, byl sestaven realizační tým. Členy týmu jsou jak zástupci uživatelů, tak zástupci poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb.

Realizační tým v projektu zastává tuto roli:

Realizační tým

Mgr. Jindřiška Jůdová – zástupce zadavatelů (starostka města Horažďovice, předseda Prácheňsko, z. s. p. o.)
Eva Slavíčková – zástupce zadavatelů (vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Horažďovice)
Blanka Jagriková – zástupce zadavatelů (vedoucí finančního odboru MěÚ Horažďovice)
Mgr. Naděžda Chládková – zástupce poskytovatelů (ředitelka ZŠ Horažďovice, členka zastupitelstva Města Horažďovice)
Bc. Olga Šulcová – zástupce poskytovatelů (ředitelka Oblastní charity Horažďovice)
Hana Nová – zástupce poskytovatelů (členka Svazu zdravotně postižených)
Hana Formanová – zástupce uživatelů (pracovnice společnosti AgAkcent, s. r. o.)
AgAkcent, s. r. o. – koordinátor projektu (Vlastimil Hálek – jednatel společnosti)

Pracovní skupina pro seniory

Bc. Olga Šulcová – zástupce poskytovatelů (vedoucí pracovní skupiny)
MUDr. František Koc – zástupce poskytovatelů (praktický lékař, člen zastupitelstva Města Horažďovice, zastupitel Plzeňského kraje, předseda zdravotní komise)
Petr Klásek – zástupce zadavatelů (starosta obce Chanovice, člen předsednictva Prácheňsko, z. s. p. o.)
Ing. Marie Šulcová – zástupce uživatelů (starobní důchodce, bývalá ředitelka Oblastní charity Horažďovice)
Marie Průchová – zástupce zadavatelů (MěÚ Horažďovice, odbor sociálních věcí a zdravotnictví)
Marie Čápová – zástupce zadavatelů (starostka obce Kasejovice)

Pracovní skupina pro Zdravotně postižené

Hana Nová – zástupce poskytovatelů, vedoucí pracovní skupiny
Miroslava Jordánová – zástupce poskytovatelů (Nemocnice následné péče Horažďovice, vedoucí fyzioterapeut, členka Zastupitelstva Města Horažďovice)
Jana Němcová – zástupce zadavatelů (MěÚ Horažďovice, odbor sociálních věcí a zdravotnictví)
Václav Rosa – zástupce uživatelů (člen výboru o. s. Pes pomůže: výcvik a financování asistenčních psů pro Postižené lidi)
Milada Doubková – zástupce uživatelů (členka Svazu zdravotně postižených)

Pracovní skupina pro Ohrožené sociálním vyloučením, mládež a rodinu

Mgr. Naděžda Chládková – zástupce poskytovatelů, vedoucí pracovní skupiny
Ing. Zdeněk Bláha – zástupce poskytovatelů (ředitel Domu dětí a mládeže Horažďovice)
Eva Slavíčková – zástupce zadavatelů (MěÚ Horažďovice, odbor sociálních věcí a zdravotnictví)
Jaroslava Klásková – zástupce poskytovatelů (vychovatelka v Dětském domově Kašperské Hory, pracoviště Chanovice)
Anna Krejčí – zástupce uživatelů (nezaměstnaná – bývalá zdrav. sestra)