Aktuality

Zápisy

Fotografie

Komunitní plán sociálních služeb na období 2008–2012 (pdf, 5,75 MB).

Komunitní plán sociálních služeb na období 2008–2012 (pdf, 664 kB). Veřejnost může veškeré připomínky psát na formanova@agakcent.cz nejpozději do 30. 10. 2007.

Tisková zpráva 12. 7. 2007 (pdf, 166 kB)

Dne 28. 6. Rada města Horažďovice schválila Základní listinu KP (pdf, 268 kB).

Harmonogram projektu

Proces komunitního plánování sociálních služeb je rozdělen do čtyř etap. Každá etapa má svůj časový harmonogram a obsahuje dílčí cíle, kterých má být dosaženo. Jednotlivé aktivity a činnosti uvedené v etapách projektu budou v průběhu procesu komunitního plánování upřesněny a konkretizovány.

1. etapa: Přípravná

květen 2006–srpen 2006

Hlavním cílem této etapy je

2. etapa: Kde jsme nyní a kam se chceme dostat?

září 2006–květen 2007

V rámci této fáze budou realizované následující aktivity:

3. etapa: Jak tam dospějeme?

červen 2007–prosinec 2007

Aktivity plánované v této fázi projektu:

Po naplnění těchto etap procesu komunitního plánování projekt nekončí, neboť proces KP je proces cyklický, nikdy nekončící. Komunitní plán bude postupně naplňován a průběžně aktualizován a doplňován tak, jak se budou měnit podmínky a situace v regionu.