Aktuality

Zápisy

Fotografie

Komunitní plán sociálních služeb na období 2008–2012 (pdf, 5,75 MB).

Komunitní plán sociálních služeb na období 2008–2012 (pdf, 664 kB). Veřejnost může veškeré připomínky psát na formanova@agakcent.cz nejpozději do 30. 10. 2007.

Tisková zpráva 12. 7. 2007 (pdf, 166 kB)

Dne 28. 6. Rada města Horažďovice schválila Základní listinu KP (pdf, 268 kB).

Aktuality

Šance promluvit do sociálních služeb

Projekt „Komunitní plánování na území správního obvodu obce Horažďovice a mikroregionu Prácheňsko“ úspěšně vstoupilo do druhé poloviny. Z pouhého seznamování a informování se nyní postoupilo ke konkrétním výsledkům.

Řídící skupina už zpracovala sociálně demografickou analýzu a nyní připravuje brožuru, která by měla poskytnout přehled všech sociálních služeb na sledovaném území. Neomezí se na pouhý výčet, ale obohatí ho kontakty i navazujícími informacemi. Publikace by se měla do konce dubna dostat do každé domácnosti, pokud ji někdo přece jen neobdrží, může si ji vyzvednout v přízemí MÚ Horažďovice. Součástí brožury se stane dotazník, který doporučujeme vyplnit. Je v zájmu každého občana, aby dal v oblasti sociálních služeb najevo své zkušenosti a svá přání, aby pomohl sestavit přehled žádaných a chybějících služeb. Vyplněné formuláře je třeba odevzdat ve sběrných místech, jejichž přehled bude v brožuře rovněž uveden. Ve vybraných lokalitách navíc budou pracovat proškolení tazatelé, jejichž úkolem je získat názory občanů pomocí osobních rozhovorů. Zjištěné skutečnosti pak řídící skupina spolu s odborníky projektu vyhodnotí a využije pro další postup v komunitním plánování. Protože úspěch celého projektu spočívá právě v zájmu a zapojení veřejnosti, už nyní upozorňujeme na chystaný seminář o kvalitě sociálních služeb, jejich zákonu a nově zaváděných standardech. Termín a místo konání „Semináře k problematice standardů kvality sociálních služeb a kontroly jejich naplňování“ bude včas zveřejněno na www.vwv.cz, kde je možné získat bližší informace o právě probíhajícím komunitním plánování sociálních služeb na našem území.

(sh)

Zápisy

Fotografie

Komunitní plán sociálních služeb na období 2008–2012 (pdf, 5,75 MB).

Komunitní plán sociálních služeb na období 2008–2012 (pdf, 664 kB). Veřejnost může veškeré připomínky psát na formanova@agakcent.cz nejpozději do 30. 10. 2007.

Tisková zpráva 12. 7. 2007 (pdf, 166 kB)

Dne 28. 6. Rada města Horažďovice schválila Základní listinu KP (pdf, 268 kB).