Aktuality

Zápisy

Fotografie

Komunitní plán sociálních služeb na období 2008–2012 (pdf, 5,75 MB).

Komunitní plán sociálních služeb na období 2008–2012 (pdf, 664 kB). Veřejnost může veškeré připomínky psát na formanova@agakcent.cz nejpozději do 30. 10. 2007.

Tisková zpráva 12. 7. 2007 (pdf, 166 kB)

Dne 28. 6. Rada města Horažďovice schválila Základní listinu KP (pdf, 268 kB).

Město Horažďovice a mikroregion Prácheňsko jsou jednimi z dalších oblastí v České republice, které se rozhodly zapojit do procesu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS). Projekt byl zahájen v květnu 2006. Akce by měla trvat 1,5 roku a bude rozdělena do čtyř etap.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Plzeňským krajem, městem Horažďovice a jednotlivými obcemi. Je realizován na základě smlouvy podepsané mezi městem Horažďovice a firmou AgAkcent, s. r. o., která má v projektu roli koordinátora. Partnerem projektu je Prácheňsko, z. s. p. o. Konečným výsledkem projektu bude komunitní plán, který bude obsahovat konkrétní priority a opatření, které by měly být v oblasti Horažďovicka a Prácheňska realizovány. Součástí komunitního plánu bude také tzv. zásobník projektů – seznam projektů, které bude potřebné v budoucnosti uskutečnit.

Dílčími výstupy bude zpracovaná sociodemografická analýza regionu, analýza poskytovaných sociálních služeb na daném území, informační brožura o poskytovatelích sociálních služeb v regionu a výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na potřeby a zájmy uživatelů (budoucích uživatelů) sociálních služeb.

Během celého projektu bude veřejnost pravidelně informována o průběhu projektu a vyzývána k zapojení. Veřejnosti budou také průběžně předkládány dílčí výstupy a výsledky akce.

Komunitní plánování sociálních služeb

ilustrace

Komunitní plánování sociálních služeb je metoda plánování, která za pomoci spolupráce, dialogu a dohody mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb vede k poskytování takových sociálních služeb, které jsou v daném území potřebné a odpovídají místním podmínkám a zdrojům (finanční, lidské apod.).

Principy komunitního plánování:

Přínosy komunitního plánování

Organizační struktura komunitního plánování

Zastupitelstvo města
Politické projednávání a rozhodování
Rada města
Projednávání a rozhodování
Řídící skupina
plánováníkonzultacestanoviska
Pracovní skupinaPracovní skupinaPracovní skupina
úkolúkolúkol